Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

Ang Kabala at Ako

 

Ang Kabala at Ako

Ang Kabala at Ako ay nagtuturo ng apat na mas mahalagang mga paksa para sa mga baguhan sa Kabala: 1-ang hangarin ng pagtanggap ng kasiyahan (o pagkamakasarili) gaya ng kalikasan ng tao, 2-ang pagsulong ng hangarin ng pagtanggap ng kasiyahan sa loob ng tao, 3-ang espiritwal na pananaliksik ng tao na siyang resulta ng sumusulong na hangarin ng pagtanggap, at 4-malayang kalooban.

LAHAT NG ITO AY TUNGKOL SA KASIYAHAN
      Tayong lahat ay gustong magsaya sa buhay, pero nakita natin na ang ating mga kasiyahan ay pansamantala. Maaari ba nating maabot ang pakiramdam para sa bagong uri ng kasiyahan, iyong hindi kukupas, kundi laging dumami?

BAKIT NAGHAHANAP AKO SA BAGAY ESPIRITWAL?
      Bakit ako gusto ng isang bagay na higit o kakaiba sa pang-araw-araw na bagay na inihandog ng buhay? Isinaparirala ng Kabala ang katanungang ito sa ganito: Paano ang hangarin sa lalong mataas na lakas lumitaw?

TUTOKAN ANG KASIYAHAN, HUWAG ITO SUGPUIN
      Ang bagong hangarin sa isang bagay na higit pa sa bagay na maiihandog ng buong mundong ito ay lumitaw sa karamihan ng tao sa panahong ito. Hindi pa ba ito lumitaw sa iyo?

KASIYAHAN AT PIGHATI
      Ang dalawang mga lakas na ito ay namamahala sa ating mga buhay. Ang ating kalikasan - ang hangarin para magsaya - nag-utos sa ating sundin ang itinalagang pormulang nauukol sa pag-uugali: ang hangaring tumanggap ng pinakamaraming kasiyahan sa pinakamaliit na pagsisikap.

APAT NA MGA DAHILAN NA NAGLARAWAN SA AKIN AT SA LAHAT NG BAGAY NA NAKAPALIGID SA AKIN
      Ang kaanyuan ng ating "Ako" ay naibaon sa loob ng apat na mga dahilan na nagpasya ng ating mga katangian at kaugalian mula sa loob ng ating mga "gene" at sa ating mga kapaligiran.

GAMITIN ANG ATING KAPALIGIRAN
      Ang ating buong buhay ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng paghahabol ng mga kasiyahan at pagtatakas mula sa pighati. Ang landas sa kalayaan mula sa pamamahalang ito ay tinatawag na "tiwala higit sa katuwiran," at para maisakatuparan ito, kailangan tayong magtayo ng kapaligirang umaalalay.

BAKIT AKO NAKADAMA NG MASAMA?
      Ang pighati ay nagtutulak sa atin na sumulong. Kung sa ano mang dahilan tayo makadama ng pagkakalungkot, walang saysay, at pagkamagulumihanan, lahat ng mga masamang pakiramdam ay lumitaw para gawin tayong mag-isip tungkol sa kanilang katuwiran at layunin...

PANANALIKSIK AT PAGKAKATUKLAS
      Tayo ay dumating sa pag-uusisa hinggil sa espiritwal mula sa pangangailangan, ang kakulangan ng isang bagay. Ano ang"isang bagay" na ito ay hindi tayo segurado. Sa paraang payak alam natin na tayo ay nagmintis ng isang bagay...

PWEDE BANG ANG TUNAY NA "AKO" AY TUMAYO
      Maliban sa aking mga katangiang nauukol sa byolohiya ako ba ay bilang lamang ng mga pangangailangan na kung pagsasama-samahin ay mag-anyong ako, ang tao?

NASAAN ANG ATING KALAYAAN?
      Tayo ay namasyal sa boong buhay naniwalang ang lahat ng mga gusto na ating ginawa ay pinagmamay-arian natin. Hawak natin ang atin kalayaan sa pinakamataas na pagtatangi. Pero dapat ba? Tayo ba ay may totoong kalayaan na gumawa ayon sa gusto natin?

PALAGAY - ANG TRABAHO SA ESPIRITWAL
      Bawat isang araw tayo ay dumaan ng dose-dosena kung hindi daan-daang mga kalagayan na hindi tayo sang-ayon sa isang paraan o iba.

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top