Make your own free website on Tripod.com
Home talaan ng mga nilalaman

[Psalm 1:3]
"At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon nama'y hindi malalanta; at anumang kaniyang gawin ay giginhawa."

 

Ang Wandering Faith Ministry

 

Sino kami?

Ang Wandering Faith Ministry AD 1999 ay isang maliit na grupo ng mga theosophists at mga estudyante ng kabala ni Rav Michael Laitman PhD, na dedikado sa pagsulong ng religious tolerance para sa pag-uunawaan at kapayapaan ng sanglibutan, isang sangay ng The Society of the Wandering Theosophist na binuo ni 'The Wanderer' at iba pang mga kasamahan.

Ang grupo ay binubuo ng mga miyembrong galing sa iba't-ibang sangay ng relihiyon. Ang ilan sa amin ay mga Agnostics, Atheists, mga Kristiyano, mga Muslim, Wiccans, Buddhists, Parsis, Hindus, Satanists, at iba pa.

Malugod naming inaanyayahan lahat ng mga Pilipino maging kayo ay mga conservatives, liberals, mainliners, pagano, progressives, secularists, at iba pa. Kung papano mo ilalarawan ang iyong sarili, dapat mong mahanap ang iyong mga paniniwala at mga gawi sa tumpak na kinakatawan sa aming mga websites.

Halos lahat ng mga relihiyosong mga website ay ipinapaliwanag lamang ang kanilang mga paniniwala at sinubukang punahin at siraan ang paniniwala ng mga hindi nila kasapi. Kami ay iba; sinubukan naming ipaliwanag nang tamang-tama ang buong pagkakaiba-iba ng mga relihiyon, mga pananaw, at mga sistema ng moralidad, etika, at ang mga kahalagahan nito para sa buong mundo. Inaasahan namin na kayo ay makakahanap ng interes sa aming mga sanaysay.

Maraming salamat po.

pinoykabala@live.com

 
  

The Wandering Faith Ministry (AD 1999)

Top